Sbor

Hasiči Vitějovice


Dne 6.ledna 1891 byly sepsány stanovy a poslány ke schválení k C.K. Místoředitelství, který       přípisem ze dne 13. Června 1891 stanovy povoluje. Tímto datem se sbor dobrovolných hasičů ve Vitějovicích zakládá.

Roku 1892 byla na dluh pořízena jednoproudní čtyřkolová stříkačka  se šroubením. Obec přislíbila na tuto stříkačku poskytnout kolnu.

O 42 let později, tedy v roce 1934 byl velitelem podán návrh k povolení koupit novou motorovou stříkačku. O rok později byl návrh obcí schválen a motorová stříkačka 32 ph o výkonu 1300 l v 1 minutě, k tomu 200 metrů hadic a dva dvojáky v celkové ceně 22000 od firmy Bohuslava Máry zakoupena. Dne 28. září byla slavnostně posvěcena. Tato stříkačka se dochovala.

Bratr velitel 6.9.1949  navrhl, aby bylo koupeno motorové vozidlo pro sbor od státního statku v Želnavě. Na další členské schůzi byl schválen nákup auta staršího typu s Volar.

V dalších deseti letech byla provedena oprava střechy a podlahy hasičské zbrojnice a byl postaven dřevěný sušák na hadice.

Letopočet 19.prosince 1959 byl významný tím, že nám bylo přiděleno auto TATRA 805 od Okresního výboru požární ochrany. Tatra byla v roce 1979 pro špatný technický stav vyřazena.

V šedesátých letech byl postaven železný sušák na hadice a byla nám od okresu přidělena PPS12, kterou doposud vlastníme.

V letech 1990 – 2002 byla kronika dopisována zpětně a moc informací o sboru zde není.

Roku 2002 začala velká rekonstrukce hasičské zbrojnice. Mnoho práce odvedli členové a i přesto oprava stála 140 000 kč.

Starší cisternová stříkačka ŠKODA 706 RTHP byla pořízena v následujícím roce. Lidé z našich řad se pustili do oprav auta.  Po roce byla slavnostně vysvěcena.

V létě 2008 nám obec zakoupila starší PS12, která se používá ke sportovnímu cvičení.

Poslední zápis v desátém roce nového tisíciletí píše o úpravě dráhy pro sportovní družstva na propůjčeném pozemku za hřištěm.Na podzim téhož roku se pořídila stavební buňka, která slouží jako sklad sportovního nářadí u dráhy.

Heslo našich předků:

Hasič ku pomoci,

třeba o půlnoci!